photo_0095_System_BFI___Gwarancje__Top776x243

Gwarancje

Aby uzyskać 99 lat wieczystej gwarancji, zastosuj jedno ze 144 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal i zarejestruj się na stronie www.gwarancje.icopal.pl w ciągu 45 dni od daty zakupu.

 

CO TO JEST IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL Sp. z o.o.?

 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal Sp. z o.o. jest to gwarancja udzielana przez Icopal Sp. z o.o. na produkt wbudowany w obiekt w ramach jednego z systemów Icopal Sp. z o.o. lub indywidualnie.
 • Icopal Sp. z o.o. gwarantuje, że nabyte przez Klienta produkty objęte Imienną Gwarancją Jakości Icopal Sp. z o.o. zachowają w okresie trwania gwarancji właściwości określone w zasadach udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o.
 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal Sp. z o.o. obejmuje produkty Icopal zainstalowane (ułożone, zamontowane) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

KTO JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL Sp. z o.o.?

 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal Sp. z o.o. może uzyskać jedynie Inwestor lub Wykonawca.
 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal Sp. z o.o. uzyskuje się on-line na www.gwarancje.icopal.pl.

OD KIEDY BIEGNIE OKRES GWARANCYJNY IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL Sp. z o.o.?

 • Okres gwarancyjny Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o. biegnie od daty wystawienia faktury dokumentującej zakup produktów Icopal objętych Imienną Gwarancją Jakości Icopal Sp. z o.o. i należących do jednego z systemów Icopal.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji jest rejestracja przez uprawnionego – w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia tej faktury, – w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal Sp. z o.o. na stronie www.gwarancje.icopal.pl.

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ UPRAWNIENIA Z IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL Sp. z o.o.?

Uprawnienia z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o. mogą być przeniesione w następujących sytuacjach:
 1. Wykonawca, który uzyskał Imienną Gwarancję Jakości Icopal Sp. z o.o., może ją przenieść na Inwestora.
 2. Inwestor sprzedając obiekt budowlany, może przenieść uprawnienia z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o. na nowego Nabywcę obiektu budowlanego.
  • Nie wymaga to żadnych dodatkowych formalności poza fizycznym przekazaniem niezbędnych dokumentów.

Gwarancja udzielona na produkt wbudowany w obiekt budowlany związana jest z tym obiektem, a skorzystać z niej może Wykonawca, Inwestor lub aktualny Właściciel obiektu budowlanego – zależnie od tego, który z nich jest właścicielem dokumentacji gwarancyjnej.


Okresy gwarancyjne na produkty i systemy objęte
Imienną Gwarancją jakości Icopal Sp. z o.o.

 

Produkt

Okres gwarancyjny

1.

Papa Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS
Papa Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS

Produkowane według PN-EN 13969:2006

Przeznaczone wyłącznie do izolacji fundamentów i części podziemnych budynków.

Zastosowane w jednym z 120 rozwiązań technicznych Systemu Bezpieczny Fundament Icopal z koniecznym użyciem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS i maty drenarskiej Icodren 10 Szybki Drenaż® SBS

99 lat

2.

Papa Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS
Papa Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS

Produkowane według PN-EN 13969:2006

Zastosowane do izolacji fundamentów i części podziemnych budynków niezależnie od rozwiązań Systemu Bezpieczny Fundament Icopal SA z koniecznym użyciem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

50 lat

3.

Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250

Zastosowana wraz z akcesoriami do izolacji poziomej w budynkach, zgodnie z rozwiązaniami Systemu Bezpieczny Fundament Icopal SA

99 lat

4.

Syntetyczna Membrana Icopal Fundament 1250

Zastosowana wraz z akcesoriami do izolacji poziomej w budynkach, niezależnie od rozwiązań Systemu Bezpieczny Fundament Icopal SA

75 lat

5.

Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR
wraz z Elastyczną Zbrojącą Taśmą Poliamidową

od 15 do 30 lat

Pobierz gwarancję w terminie 45 dni od daty zakupu z www.gwarancje.icopal.pl

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018


  BMI Icopal

  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Icopal__SystemBFI__0102__Water2__1900x1200