photo_0095_System_BFI___Gwarancje__Top776x243

Procedura uzyskania 99 lat Wieczystej Gwarancji

Możliwa procedura 4WIĘKSZA WARTOŚĆ OBIEKTU - INWESTOR SPRZEDAJE OBIEKT BUDOWLANY NOWEMU WŁAŚCICIELOWI

•   •   •

JAKIE DOKUMENTY POWINIEN OTRZYMAĆ NOWY WŁAŚCICIEL, ABY NABYĆ UPRAWNIENIA Z IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI Icopal Sp. z o.o.?


Wariant 1

Jeżeli kupującym produkty Icopal był pierwotny Inwestor, otrzymasz od niego:

•    Dokument A – oryginał/kserokopię faktury zakupu przez pierwotnego Inwestora produktów objętych Imienną Gwarancją Jakości Icopal Sp. z o.o. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują),
•    Dokument B – oryginał Karty Gwarancyjnej,
•    Dokument C – Zasady Udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o.

Wariant 2

Jeżeli kupującym produkty Icopal był Wykonawca, otrzymasz od pierwotnego Inwestora:

•    Dokument A – kserokopię faktury zakupu przez Wykonawcę produktów objętych Imienną Gwarancją Jakości Icopal Sp. z o.o. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują),
•    Dokument B – oryginał Karty Gwarancyjnej,
•    Dokument C – Zasady Udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal Sp. z o.o.,
•    Dokument D – oryginał/kserokopię faktury własnej Wykonawcy na produkty Icopal Sp. z o.o. objęte Imienną Gwarancją Jakości Icopal Sp. z o.o. i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości.

DO MOMENTU PRZEKAZANIA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW, UPRAWNIONYM DO SKORZYSTANIA Z GWARANCJI JEST PIERWOTNY INWESTOR (DOTYCHCZASOWY WŁAŚCICIEL). PO ICH PRZEKAZANIU UPRAWNIENIA NABYWA NOWY WŁAŚCICIEL.

WSZYSTKIE TE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI.

UWAGA!

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI.

A

B

C

A

B

C

D

Pobierz gwarancję w terminie 45 dni od daty zakupu z www.gwarancje.icopal.pl

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018


  BMI Icopal

  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Icopal__SystemBFI__0102__Water2__1900x1200