photo_0054_System_BFI___Icodren_01__Top776x243

System Bezpieczny Fundament Icopal

System Rekomendowany przez
Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

144 systemowe rozwiązania zabezpieczenia fundamentów dla:

• każdego rodzaju budynków
• wszystkich warunków gruntowo-wodnych

System powstał w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia środowisk budowlanych z sześciu krajów świata – wykonawców, producentów materiałów budowlanych i naukowców z niezależnych instytutów badawczych.

 

Co to jest fundament?

Fundament jest to element konstrukcyjny budynku przekazujący na podłoże całość obciążeń budowli oraz chroniący budynek od strony gruntu. Poznaj elementy fundamentu budynku i ich zabezpieczenia.

Jaki powinien być?

Dobrze zabezpieczony przed atakiem wody z gruntu, ulewnymi deszczami, wodami opadowymi, nasiąkaniem wilgocią ścian fundamentowych, przemarzaniem, przedostawaniem się promieniotwórczego gazu radonu, atakiem korzeni roślin oraz korozją biologiczną. Więcej.

 „...Dobrze zabezpieczony hydroizolacyjnie fundament jest podstawą wieloletniej technicznej żywotności obiektów budowlanych. Najczęstsze błędy przy wznoszeniu budynków i budowli w stanie surowym, często niemożliwe do naprawienia, to błędy powstałe na etapie zabezpieczania fundamentów przed wpływami środowiskowymi.

Praktyka budowlana wykazuje, iż o ile ewentualne usterki techniczne dachu, ścian i innych elementów są stosunkowo łatwe do usunięcia, o tyle błędy techniczne zabezpieczenia fundamentów, ze względu na specyfikę usytuowania wynikającą z robót zanikających, są nienaprawialne.

Wadliwie wykonany i zabezpieczony fundament rzutuje na eksploatację całego budynku, co w dłuższym przedziale czasu może doprowadzić do zawilgocenia i awarii budowlanej...”

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Wieloletni Dziekan Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
Autorytet w dziedzinie technologii i ochrony betonów
Autor wielu publikacji i książek naukowych

Jak go zabezpieczyć?

Poprzez wykonanie prawidłowej biernej i aktywnej linii obrony, stosując właściwe zabezpieczenia techniczne. Zobacz, jakie rozwiązania oferuje dla Ciebie firma Icopal Sp. z o.o.

W rezultacie:

Radykalnie ogranicza ryzyko zalania, przelewu, przesączania wody do wewnątrz domu i pod jego posadzki oraz spękania zimą wilgotnych ścian fundamentowych. Dzięki temu eliminuje się ryzyko utraty zdrowia przez mieszkańców domu, a w szczególności zapadania na choroby reumatyczne, grzybiczne, dróg oddechowych oraz alergie.

Możesz otrzymać nawet 99 lat Gwarancji Systemu Bezpieczny Fundament Icopal. Dowiedz się więcej...

 

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018


  BMI Icopal

  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  Icopal__SystemBFI__0102__Water2__1900x1200