0044_6_776x243_Winieta

FLAGOWE PAPY ICOPAL

  Produkty pod kontrolą
  Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie


Flagowe Papy Icopal w Systemie Bezpieczny Fundament Icopal:

Papa Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS

Papa Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS

PARAMETRY PAP TYLKO NA PLUS, BRAK UJEMNYCH TOLERANCJI
Gwarantowane parametry pap pod stałą kontrolą


Papy Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS oraz
Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS
pod stałą kontrolą Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie

SYSTEM KONTROLI, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE

Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie to naukowa jednostka badawczo-rozwojowa, której historia sięga 1945 roku. Od czasu założenia ITB stawia sobie za cel zapewnianie najwyższej jakości polskiego budownictwa oraz ochronę interesów użytkowników obiektów budowlanych.UPRAWNIENIA, NOTYFIKACJE ORAZ CERTYFIKATY:

Europejska Jednostka Aprobująca
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. jest upoważniony do udzielania aprobat technicznych (AT ITB) dla większości wyrobów budowlanych. Od 1 maja 2004 r. Instytut jako członek EOTA może udzielać europejskich aprobat technicznych (ETA) stanowiących – podobnie jak normy zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych.

Europejska Jednostka Notyfikowana
Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej nr 1488, do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych.

KONTROLA JAKOŚCI FLAGOWYCH PAP ICOPAL
W TYM PAP FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS
I FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL® SBS

Początek programu kontroli jakości związany z umową pomiędzy INSTYTUTEM TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie a ICOPAL SA z siedzibą w Zduńskiej Woli, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

Umowa wyznacza nowe standardy w zakresie kontroli i potwierdzania deklarowanych parametrów technicznych materiałów stosowanych w budownictwie. Niezależny i uznany europejski instytut naukowo-badawczy przeprowadza cykliczne kontrole parametrów pap, a ich producent dobrowolnie poddaje się takiemu nadzorowi jakościowemu. Reprezentatywne próbki (rolki) tych pap kupowane są przez ITB każdego miesiąca, bezpośrednio na rynku, w sposób i w miejscach całkowicie niezależnych od producenta (ICOPAL SA). Następnie ITB przeprowadza badania parametrów pap i wystawia raport zawierający porównanie wyników uzyskanych w badaniach kontrolnych z deklarowanymi przez producenta. Tabelaryczne porównanie tych parametrów producent publikuje za pośrednictwem niezależnych mediów i tym samym udostępnia wszystkim zainteresowanym, w tym głównie potencjalnym użytkownikom. Pierwsze badania kontrolne pap zostały przeprowadzone przez ITB w maju 2013 r.

  Flagowe Papy Icopal
  nagrodzone
  Złotym Medalem
  Międzynarodowych
  Targów Poznańskich

  BUDMA 2018  ITB Eko
  BMI Icopal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań i rozwoju w USA i Europie, 38 fabryk i 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal  Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
  bg_flaga